Vybíráme lepidlo na dlažbu 1/3

radyweb.cz

Cementové lepidlo

Běžně používané lepidlo na dlažbu, které se označuje písmenkem „C“. jelikož jde o opravdu hodně užívané lepidlo, rozděluje je občas i na C1, což je základní, standardní cementové lepidlo, dále je to C1T, což je standardní cementové lepidlo se s níženým skluzem a pak C2TE, které označuje cementové lepidlo zlepšené, se sníženým skluzem, a i prodlouženou dobu zavadnutí.

Disperzní lepidlo

Disperzních lepidel na dlažbu je mnoho. Výhodou je, že oproti cementovému lepidlu je toto lepidlo na dlažbu ihned možno používat. Není potřeba je mísit s vodou, protože již je připraveno k použití.

Lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

Pevné lepidlo, které je určeno na silněji namáhané oblasti. Obsah jednoduché nebo vícesložkové směsi syntetické pryskyřice a dalších složek se vytvrzuje chemickou reakcí. Jedná se o lepidla méně užívaná než cementové, proto jich na trhu je méně než těch cementových.