Tepelné čerpadlo vzduch, nebo voda?

radyweb.cz

Jednou z prvních otázek, které musí každý zájemce o tepelné čerpadlo vyřešit, je způsob získávání tepla. Většinou se rozhoduje mezi systémem vzduch/voda a země/voda. Oba tyto systémy mají své výhody i nevýhody a je potřebné pečlivě zvážit, který z nich bude pro daný objekt výhodnější. Rozdíly mezi těmito dvěma systémy jsou poměrně velké a to jak ve spotřebě elektřiny a životnosti, tak i v náročnosti montáže a například i v hlučnosti.

Nejjednodušším systémem tepelných čerpadel je vzduch/voda, který je mezi zákazníky oblíbený díky jednodušší instalaci a nižší ceně. Tyto výhody jsou ale dosaženy na úkor vyšší spotřeby elektřiny, horší funkce v zimním období a kratší životnosti zařízení. U levnějších tepelných čerpadel vzduch/voda je také nezbytné počítat s nezanedbatelnou hlučností venkovní části zařízení.

Volba tepelného čerpadla

U objektů, kde je k dispozici dostatečně velký volný pozemek, proto doporučují odborníci využití systému země/voda s plošným kolektorem. Ten je pro klimatické podmínky České republiky technicky i ekonomicky nejvýhodnějším řešením. Systém plošných kolektorů totiž spojuje výhody odběru tepla z vrtu (o 30 % nižší spotřeba elektřiny než u vzduchového tepelného čerpadla, dlouhou životnost) a zároveň výhody odběru tepla ze vzduchu (nižší pořizovací náklady, jednodušší získání povolení). V posledních letech tak počet tepelných čerpadel odebírajících teplo z plochy zahrady výrazně roste a například u společnosti IVT, která je největším dodavatelem tepelných čerpadel země/voda v ČR, využívá tento systém přes 60 % zákazníků.

Využití tepelného čerpadla

Podmínkou pro využití tepelného čerpadla s plošným kolektorem je dostatečně velký pozemek, na kterém je možné provést výkopy do hloubky okolo 120 cm. Pro vytápění nového, dobře zatepleného domu, je potřebný pozemek o rozloze 200 až 400 m2. U většiny běžných stavebních pozemků, je obvykle takto velká plocha bez problému k dispozici. Jediným omezením je využití plochy nad kolektorem, kde nemůže stát garáž nebo zapuštěný bazén. Vliv na zeleň v zahradě je podle zkušeností majitelů tepelných čerpadel se zemním kolektorem minimální. O skvělém fungování tepelných čerpadel s plošnými kolektory svědčí i nejstarší tepelné čerpadlo IVT instalované u nás, které tímto způsobem získává teplo pro vytápění domu již od roku 1991.

Rozdíl v pořizovacích nákladech mezi kvalitním tepelným čerpadlem vzduch/voda a tepelným čerpadlem s plošným kolektorem je dnes opravdu minimální. Tento rozdíl v investici se navíc velmi rychle majiteli vrátí díky uspořené elektřině. Nezanedbatelné jsou i další výhody, jako potřeba menšího jističe pro dům, výrazně delší životnost celé technologie, nižší náklady na servis a již zmiňovaný tichý provoz, který nebude rušit majitele domu ani jeho sousedy.

Placený reklamní článek