Návod k prořezávání stromů

radyweb.cz

Možná máte na zahradě ovocné stromy, na kterých je na první pohled patrné, že by zasloužili omládnout. Ať už se jedná o staré stromy, plné nadbytečných haluzí, či mladé stromky, kterým sem tam nějaká ta větev přebývá, ovocné stromy potřebují pravidelné prořezávání. Pak se vám odmění kvalitnější odrůdou a budou mnohem lépe vypadat. Pojďme se podívat, jak ovocné stromy správně ořezávat.

Kdy prořezávat
Důležitou otázkou je, v jakém období by se vlastně ovocné stromy měly prořezávat. Odpověď se zdá být celkem jednoduchá. Je to v době, kdy si mnozí myslí, že pracím na zahradě již odzvonilo – v zimě a po zimě. Ovocné stromy se tedy ořezávají obvykle v období od prosince do března, v závislosti na konkrétním typu ovoce.

Druhy řezů
Na otázku „jak mám strom prořezat“ bohužel neexistuje jednoduchá odpověď, jelikož existuje několik druhů řezů, které je třeba provádět, ty se uskutečňují v různých časových intervalech. Nejčastěji budete provádět tzv. obnovovací řez, který by se měl provádět každým rokem. Odřezávat při něm budete takové výhonky, které za sebou mají již plození, díky tomu tak dojde k vytvoření nových větví, které ponesou plody. Pozor! Nesmíte odstranit všechny tyto větve, jelikož byste v dalším roce neviděli na stromě vůbec nic. Zbavte se jen větví, které jsou již staré a zasloužily by si výměnu za nové. Častým a poměrně jednoduchým řezem je tzv. usměrňovací – odstraňujete mladé výhonky, které se kříží a znemožňují proudění vzduchu. Nejdůležitějším a přitom nejnáročnějším je řez porostu, který nese plody, u něj se krátí větve kosterní za účelem posílení růstu větví. Jednoduše – provedete-li silný řez, příští sezonu bude růst silný. Tento typ řezu se provádí jen u velmi starých a zanedbaných stromů. Doporučujeme zjistit si podrobné postupy jednotlivých typů řezů od zkušeného ovocnáře.

Důležité je nebát se říznout
Mnoho pěstitelů má problém s tím, že se bojí do svého stromu „zakrát“ a když už něco odřežou, tak jen minimálně. Podíváte-li se na kvalitně ořezané stromy, uvidíte, že je potřeba řezat sice rozumně, nýbrž pořádně. Obecně platí, že by se mělo provádět více jemnějších řezů než jeden silný.