Kopaná studna a její využití

radyweb.cz

Ekologická realizace studny

Realizování kopané studny má z vodohospodářského plánování do budoucna podstatně ekologičtější charakter v porovnání s vrtanou studnou. Navrhují se hlavně na místech s dostatečným množstvím nezávadné mělké podzemní vody a tam, kde je dobrá propustnost zvodnělých vrstev.

Studna pro závlahové systémy

Kopaná studna se dá skvěle využívat jako zásobník vody, což oceníte hlavně k provozování závlahových systémů. Tyto systémy na závlahu se mohou provozovat i při slabším, než je doporučovaný přítok. Odborníci jednoduše nastaví zalévací časy tak, aby se během pauz mohla voda doplnit do původního objemu.

Využití jako jímací zdroje

Kopané studny se v současnosti budují jenom z betonových skruží. Využívají se jako zdroje vody pro rodinné domy i průmyslové objekty. Jedná se hlavně o vodojemy s průměrem od 80 do 100 cm. Studny se zapouštějí do zvodnělé horniny, v nejlepším případě tři až čtyři metry pod hladinu podzemní vody.

Možnost úpravy vody

Voda z kopané studny se dá upravovat tak, abyste dosáhli potřebné kvality. Nebudete závislí na dodavatelích a získáte vždy čerstvou vodu.