Jak zatočit s leností 1/2

radyweb.cz

Plán proti lenosti

Odkládání činností a nicnedělání je jednou z hlavních posilovacích činností pro lenost. Aby nás lenost nezmohla úplně, je potřeba mít vhodné zapálení do života, nějaký plán, podle kterého se dá dále posupovat. Pro největší lenochy může být vhodnou pomůckou si seznam úkolů, které je potřeba provést, napíšou na papír, udělají seznam. Toto má být bičem pro lenivce, aby se k něčemu přiměli. Není to sice stoprocentní, ale pravdou je, že alespoň takto mohou lenoši vidět, co je nutno udělat a že aspoň část se pokusí udělat.

Dělat, co nás baví

Důležité je také dělat to, co nás baví. Pokud bude jedinec dělat jen činnosti, které jsou mu odporné, pak se lenivost s největší pravděpodobností dostaví, protože dělat věci s odporem není příjemné, a tak je raději lepší je nedělat. Pokud jsou činnosti, které se dělat musí, najděme si na nich to pozitivní a k nim také alternativu příjemného. Dělat něco, co je nám příjemné jako odměnu za to, co dělat moc nechceme.

Motivace a odměny

Je nutno se v činnostech motivovat. Například se za odměnit, a to třeba nákupem nových šatů. Podmínkou vždy bude danou činnost dokončit v daném intervalu, termínu, který je stanoven. To by měla být motivace k tomu, dělat věci dobře a správně. A určitě se tak zbavit lenosti, která tak může být velice nepříjemnou pro života a obecné fungování. Motivace a odměňování je v tomto ohledu dobrých a účinným pomocníkem. Může tak donutit i toho největšího lenocha něco dělat.