Jak se chránit proti otravě plynem

radyweb.cz

Významné procento domů a bytů poižívá plynové spotřebiče k vytápění a ohřevu teplé vody. Jedná se o komfortní systém, který ovšem s sebou nese určité riziko úniku plynu a následné otravy obyvatel domu či bytu.

Každý rok podlehne otravě plynem nemálo lidí, což je nejčastěji způsobeno zanedbáním pravidelné údržby plynového kotle, karmy nebo jiného plynového spotřebiče. Ovšem i v případě, že o pravidelnou údržbu dbáte, by bylo vhodné využít detektor plynu, který dokáže odhalit nadměrnou koncentraci plynů v místnosti a zvukovým signálem varovat obyvatele.

Výběr a umístění detektoru plynu

Při výběru detektoru plynu rozhoduje, pro jaký plyn detektor potřebujete, současně je ale nutné nakupovat pouze certifikované produkty v kvalitních prodejnách.

V případě lehkých plynů se detektor plynu umisťuje nahoru do místnosti ke stropu, neboť tento druh plynu stoupá nahoru. Naopak u těžkých plynů se umisťuje k podlaze, protože tyto plyny klesají k zemi.

Málokdo ví, že detektory můžou fungovat jako ochrana proti oxidu uhelnatému i v případě spalování nafty, olejů a dalších paliv. Investice se rozhodně vyplatí, navíc detektor stojí v řádu stokorun a i s případnou instalací by vás neměl vyjít na více než 1000Kč. Napojit ho můžete buď na elektřinu nebo může být detektor plynu na baterie.