Jak rozmnožit pivoňky

radyweb.cz

Pivoňky patří mezi nejnádhernější okrasné rostliny v době, když květou, protože barva, velikost a atraktivnost květů pivoňky je v podstatě nenahraditelné. Zahrádkáři se pivoňky snaží množit, protože jejich nákup v zahradnictví je poměrně nákladný a my vám poradíme, jak na to.

Dělení trsu pivoňky

Jedná se o nejjednodušší cestu, jak pivoňku rozmnožit. K tomuto kroku přicházíme ke konci vegetativního období, kdy ostříháme všechny listy a vykopeme celý trs (ano, celý, nikoliv část). Následně trs oklemepe z hlíny a rozdělíme na počet požadovaných sazenic, přičemž každá sazenice by měla mít minimálně 3 pupeny. Dále je důležité ošetřit vzniklé rány práškem z dřevěného uhlí proti chorobám a nechat je zaschnout, což může trvat až 2 dny. Následně můžeme sazenice znovu zasadit.

Hřížení pivoněk

Další alternativou množení pivoněk, která se může povést, je hřížení. Zde stačí, když vyberete zdravou větev, ohnete ji, připevníte k zemi a zasypeet zemí – nejlépe v polovině nebo 2/3 větve. Během 2 let uvidíte, zda větev zakořenila a vznikla vám další sazenice.

Vyzkoušet můžete i roubování pivoněk, ovšem pro běžného zahrádkáře jsou nejvýhodnější 2 výše zmíněné varianty.