Jak cvičit ve vodě

radyweb.cz

V poslední době je cvičení ve vodě velmi populární. Jedná se také o často využívanou alternativu k běžným odporovým cvičením. Jedná se o formu cvičení, kdy díky vlastností vody člověk dokáže procvičit celé tělo. Cvičení ve vodě je velmi vhodnou a účinnou metodou jak nastolit tělu pravidelný a zdravý pohyb. Podle formy zvolených cviků, můžete procvičovat různé partie a zaměřit se právě na ty, které chcete.

Z hlediska zdravotního je cvičení ve vodě velmi dobré zejména pro lidi s nadváhou. Nepřetěžuje se ve vodě kosterní aparát a tlumí se tak všechny dopady, pády a nárazy. Rovněž cvičení ve vodě také napomáhá tomu, že se klouby tolik nenámáhají a tudíž je šetří. Právě díky vztlaku vody při cvičení pracuje s až o padesát procent menší váhovou zátěží než při normálním cvičení. Zde je pár základních cviků, které můžete provozovat ve vodě či v bazénu. I u nich platí, že se nic nesmí dělat do bolesti a pokud nějaký cvik působí bolest, zmírníme jej.

Osmičky rukou

Tento cvik je na posílení svalů trupu a paží. Ve vodě stůjte mírně rozkročeni a mírně pokrčené nohy. Ruce upažíme. Ruce opisují velkou osmičku a to tak, že z upažení přejdou do předpažení. Dlaně otáčíme ve směru pohybu tak, aby vytvářela odpor. Paže mějte celou dobu pod vodou. Opakujeme dle výdrže zhruba patnáctkrát až dvacetpětkrát.

Kroužení nohou

Cvik se zaměřuje na posílení svalů dolních končetin. Cvik spočívá v tom, že stojíte na jedné noze, druhá je mírně zdvižena ve vodě. Zdviženou nohou mírně kroužíme a poté nohy vyměníme. Opakování cvičení je dle výdrže zhruba patnáctkrát až dvacetpětkrát na každou nohu.

Cvik s rameny a pažemi

U tohoto cviku posilujeme pletenec ramenní. Ve vodě stůjte rozkročeni v úrovni ramen a nohy mírně pokrčíme. Ruce napneme do upažení, hřbet ruky máme otočeny vzhůru. Pomalými pohyby z upažení ruce připažíme a naopak. Cvik je vhodné opakovat asi patnáctkrát až dvacetpětkrát nebo do doby, než přijde bolest.

Předkopávání a zakopávání

Cvik je vhodný na posílení stehen a na balanc celého těla. Stojíme na jedné noze, druhá noha je pokrčená a mírně zvednutá. Střídáme předkopnutí a zakopnutí. Intenzitu si zvolte dle vaší fyzické kondice, můžete využít rychlejší verzi i pomalé předkopávání. Cvik opakujeme asi desetkrát až patnáctkrát na každé noze.

Rotace trupu

Cvik je na posílení břišních svalů. Postavíme se do širokého stoje rozkročného, mírně pokrčíme nohy. Horní polovinu těla otáčíme ze strany na stranu, ruce máme založené v bok. Opakujeme asi desetkrát až dvacetkrát.