Jak chovat kachny

radyweb.cz

V dnešní době přibývá stále více lidí, kteří chtějí zahájit vlastní chov drůbeže. Důvodů je několik. Kdo by chtěl dávat velké peníze za maso či vejce, které si může jednoduše vypěstovat v domácím prostředí a navíc vědět, v jakých podmínkách bylo zvíře chováno? To vše nabízí domácí chov. Proto si nyní vysvětlíme, jak správně postupovat při chovu kachen.

Výběr plemene
Jako u každého zvířete, i zde hraje roli výběr plemene. Jednotlivá plemena se mohou lišit váhou, zbarvením peří či využitím. Mezi typická plemena patří kachny pekingské, kachny peruánské a kachny pižmovky. Výběr plemene je vhodné prodiskutovat s chovatelem, od kterého kachny kupujete. Měl by vám odpovědět, které druhy jsou pro vás nejvýhodnější. Podle toho, zda chceme, aby se kachny rozmnožovaly, koupíme kačery a kachny. Jestliže chceme kachny pouze na snůšku vajec a maso, tak nemusíme kupovat kačery. V tomto případě se nemusíme starat o správné vylíhnutí kachen. V případě zájmu o mladé musíme tedy obstarat alespoň jednoho kačera (jeden připadá až na pět kachen) a zajistit správné podmínky pro líhnutí.

Příprava na chov
Hlavním úkolem je zvolit správné, dostatečně velké místo. Poté je potřeba zhotovit kachník (zde jsou kachny ustájeny), nejlépe ze dřeva. Kachník se snažíme umístit do stínu. Dále musíme zajistit výběh, kde budou kachny trávit svůj čas. Ve výběhu nesmíme zapomenout na přístup k vodě (nějaké jezírko či napáječka). Kachny jsou málo odolné zimě, proto musíme kachník dobře izolovat a zajistit stálou teplotu. Jako výstelku používáme klasickou slámu. I zde v kachníku nesmíme zapomenout na zdroj vody a jídla.

Krmení
Kachny jsou všežravé, tudíž krmení je velice jednoduché. Hlavní složkou jejich potravy je obilí a tráva. Ve výběhu si sami obstarají potravu v podobě hmyzu, žížal, slimáků apod. Můžete jim samozřejmě dávat zbytky jídel. Dají se také koupit speciální krmiva, která obsahují řadu vitamínu a látek potřebných pro správný růst.

Rozmnožování
Kachny se líhnou na jaře. Musíte si pořídit alespoň jednoho kačera a kachny musí být staré nejméně jeden rok. Snůška je jedno vejce za den. Naším úkolem je zajistit dostatečné množství potravy a stálou teplotu.