Jak chovat husy

radyweb.cz

Husy patří mezi plovavá zvířata, ke svému přežití potřebují vodu. Pokud můžete zajistit dostatek vodní plochy, pak se i vy budete moci stát úspěšnými chovateli hus.

Prostředí pro chov hus
Možná si říkáte, proč pro chov hus budete potřebovat vodní plochu, vždyť se dokáží běžně pohybovat po souši. Ačkoliv nemusí být husy ve vodě celou dobu, potřebují ji především pro očištění od nečistot a parazitů. Husy se dokáží pohybovat i ve velmi studeném prostředí (i v cca -10 °C), takže se nemusíte obávat studených nocí. I přesto je však dobré připravit pro zvířata přístřešek, ve kterém by se mohli v případě potřeby uvelebit.

Čím husy krmit?
Stejně jako u ostatních druhů zvířat i u hus je základním předpokladem kvalitního chovu prvotřídní strava. Husy jsou býložravci, živí se především trávou, kopřivami. Myslíte-li si, že je potěší žížaly či brouci, jste na omylu. Salát, zelí, obilí – to je to, co husám svědčí.

Chováme hejna hus
Je důležité si uvědomit, že husy patří ke zvířatům, kteří žijí v hejnech a jsou velmi věrní. Husy obvykle vytváří páry na celý život. Pro ekonomickou stránku chovu se obvykle volí kombinace jednoho housera na až tři husy, ovšem právě kvůli problému věrnosti může docházet k rivalitě mezi husami. To je tedy nutné z hlediska bezpečnosti pohlídat. Ačkoliv se může zdát husa jako neškodný tvor, svým zobákem dokáže velice silně poštípat a zranit, to je třeba si uvědomit.

Vejce jako produkt husy
Při chovu hus jsou kýženým produktem jejich vejce. Z toho důvodu se snaží potlačovat pod sezení, Pro kvalitní vejce je potřeba husy kvalitně krmit. Vhodné je použití krmení pro nosnice. To znamená, že chcete-li využívat vejce od hus, nebude stačit běžná bylinná strava a jídlo z výběhu, je třeba doplňků s minerály.

Husy patří k náročnějšímu druhu zvířete pro chov, a to především pro potřebu vody k okolí a také kvůli možné rivalitě v hejnu. Při pohlídání si základních pravidel však není chov hus něco, čeho by se měl případný chovatel obávat.