Elektrické a plynové podlahové topení – výhody a nevýhody

radyweb.cz

Podlahové topení se řadí mezi nejmodernější typy vytápění a určitě o něm lze hovořit také jako o maximálním možném efektivním vytápění interiéru. Řešení vytápění pomocí podlahového systému se tak stalo něčím, co se již řadí mezi jakousi klasiku. V současné době lze řešit vytápění podlahy dvěma základními způsoby. Jedná se o topení plynové a o elektrické. Oba dva typy vytápění mají své výhod y nevýhody. Zůstává tak ryze na každém člověku, pro který typ vytápění se rozhodne. Soustřeďme se tedy na oba typy vytápění. Rozhodně není špatné o nich něco vědět.

Elektrické podlahové vytápění

Volba elektrického podlahového vytápění není rozhodně krokem zpět. Pokud nemáte dosah plynu na vašem pozemku, pak se určitě jedná o jedinou možnost. Můžete-li si ale vybírat, je nutné dobře zvažovat výhody a nevýhody elektrického podlahového vytápění. Začněme tedy výhodami. V první řadě se jedná o vytápění, které není závislé na dodávkách vody. Koberce protkané elektrickými dráty se zapracují do podlahové plochy a pak již dochází jenom k nahřívání tohoto typu topení. Elektrické podlahové vytápění může mít klidně samostatný okruh a je skvěle ovladatelné. Co se týká nevýhod elektrického vytápění podlahy, tak tou základní je cena elektrické energie, jež se šplhá neustále směrem nahoru.

Plynové podlahové vytápění

Podlahové vytápění plynem je výhodné především z pohledu ekonomičnosti svého chodu. Tento typ vytápění je možné napojit na celkové podlahové vytápění celé domácnosti, což má za následek ideální fungování celkového systému teplých podlah. Velkou výhodou tohoto typu vytápění je fakt, že se jedná o vytápění teplovodní, které při dosažení ideální teploty pouze temperuje a jeho provoz je tak lacinější. Nevýhodou tohoto vytápění mohou být studené podlahy v době, kdy vytápění nespíná vlivem vyšších teplot. V tomto případě pomůže snad jen samostatný okruh vytápění přímo v koupelně, který lze nastavit na vyšší výstupní teploty.