10 užitečných rad, jak vybrat čističku odpadních vod 2/2

radyweb.cz

Potřeba čističky odpadních vod

Čistička se potřebuje všude, kde se nedá rodinný dům, chalupa, chata, provozovna nebo jiný objekt napojit na veřejnou kanalizaci s obecní či městskou čistírnou odpadních vod. K rodinným domům se příliš nehodí kořenové druhy čističek.

Víko od čističky

U čističky preferujte pochozí víko, což je velkou výhodou. Někteří výrobci odpadních čističek vod nabízí také různě barevná víka, stačí si vybrat podle vaší potřeby.

Doplňky k čističce

Každý výrobce poskytuje nejen různé druhy čističek, ale někteří nabízí a jiní naopak návod k montáži a provozní řád pro čističku. Vždy si vybírejte druhy, kdy získáte podrobný plánek, aby mohla být čistička spuštěna a měli jste i možnost znát, jak se starat o čističku při provozu.

Způsob vypouštění vyčištěných vod

Vyčištěné vody se vypouštějí do povrchových vod nebo do jednotné kanalizace či vsakováním do půdy. Ojediněle lze likvidovat rozstřikováním na vlastním pozemku.

Čističky k nepravidelnému provozu

Pro nepravidelný provoz je dobréí využívat bezodtokou jímku či sestavu tříkomorového septiku se zemním štěrkopískovým filtrem.