10 rad, jak vybrat ponorné čerpadlo – první díl

radyweb.cz

Výběr čerpadla obecně

Čerpadlo si vyberte podle použití. Zda bude určeno k domácímu nebo profesionálnímu používání a s jakou frekvencí – velmi často nebo občas. Náročnost provozu je totiž rozhodujícím faktorem.

Průtok čerpané kapaliny

Rozhodněte se jaký druh vody se bude čerpat. Ponorná čerpadla se dělí podle druhu čerpané kapaliny na čerpadla k čerpání čisté vody nebo mírně zkalené vody, a na ponorná kalová čerpadla – ta se používají k čerpání kalů, septiků, jímek, ale mohou sloužit i na čistou nebo lehce zkalenou vodu.

Tlak čerpané kapaliny

Výstupní tlak čerpané kapaliny ovlivňuje, jak vysoko se může vytlačit voda. Vyberte si mezi evakuačním či zásobovacím čerpadlem podle dopravní výšky a dopravního množství.

Čerpadla na čistou vodu

Čerpadla na čistou vodu vybírejte jenom tehdy, když plánujete čerpat pouze čistou vodu bez obsahu mechanických nečistot, tzn. bez kalů, písku a kamínků. I menší nečistoty mohou zapříčinit poškození čerpadla. Hodí se pro napouštění bazénů, k postřiku na zahrádkách nebo zásobování vodou na chalupě apod.

Čerpadla na čistou a mírně zkalenou vodu

K čerpání čisté a mírně zkalené vody se využívají čerpadla schopná vyčerpat i menší mechanické nečistoty bez obsahu obrušujících materiálů. Konkrétní využití najdou při zalévání zahrad, na chalupách, chatách i pro zásobování vodou. Čerpá se voda také z potoků, řek, rybníků, jezírek a náhonů.